Kenyan Wrap Turquoise

Turquoise Kenyan Cotton Kikoi Kikoy Wrap, available in assorted colours

Code: Turquoise Kenyan Wrap
Material: Cotton